Aditi

(sans.) „bezhraničná“, védská vesmírná matka (viz védy), mateřské božství. Matka bohů zvaných Áditjové; personifikace nekonečných prostor vesmíru. Podpírá nebeskou klenbu, podporuje veškeré bytí a je krávou – živitelkou.

ádišakti

(sans.) prasíla, která tvoří následkem akcelerací a retardací ve vibračních postupech. Vzhledem k tomu je á. výraz podmíněný a značí stav před prvním kosmickým impulsem, resp. je to stav přechodný mezi rovnovážným stavem kosmického klidu a kosmickou tvůrčí činností.

ádi-buddhi

(sans.) prvotní inteligence, resp. moudrost. Ve kvalitativním smyslu je buddhi látkou, která se manifestuje jako rozum, intelekt a inteligence, a proto je v kosmickém pojetí psychickým jasem a tím „světlem světa“. Z toho důvodu je buddhi v bytostném světě vlastností, kdežto ve vesmíru první emanací absolutna, jejíž linie směřuje k vývoji živých tvorů. Ádi pak značí její duchovní charakter.

Stránky

Top