Prosba o pomoc

Obracím se na vás, čtenáři, s jednou prosbou. Jde o přispění libovolné finanční částky pro autora webu http://www.freepub.comehere.cz/ a jeho přítelkyni. Matka tří nezletilých dětí, samoživitelka, tímto prosí dobré lidi o finanční pomoc, protože zůstala bez práce a jakéhokoliv příjmu… protože je ve velmi zlé finanční situaci a hrozí jí exekuce, byl důvod obrátit sa na pomoc jiných.

SÚRNE! Hromadná pripomienka k novelizácii očkovacej Vyhlášky MZ SR - Lekári majú liečiť a nie udávať pacientov!

VÝZVA platí do utorka 20. 12. 2011 | Hoci vítame zrušenie plošného očkovania proti tuberkulóze, ktoré sa z členských krajín EÚ okrem SR vykonáva už len v Bulharsku, a ktoré celkom zjavne prináša viac problémov než úžitku, sme znepokojení, že ministerstvo využíva túto príležitosť na to, aby potichu v predvianočnom čase zaradilo do vyhlášky novú povinnosť lekárov: udávať svojich pacientov za odmietnutie očkovania. Podávame preto hromadnú pripomienku, ktorou sa pokúsime zastaviť túto znepokojivú snahu ministerských úradníkov.

Podporte podpisom hromadnú pripomienku

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania podala na vládnom Portáli právnych predpisov hromadnú pripomienku k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení:
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=19... Žiaľ pri ukladaní systém zrušil zalomenia riadkov. Pripomienka sa nedá zrušiť a vytvorenie novej by vyvolalo zmätok.

A sme 1.000.000-nári!

Od začiatku sme túžili po tom, aby tu bol kvalitný voľne dostupný internetový portál plný informácií, ktoré možno ešte dnes nazývame "alternatívnymi", ale ktoré už zajtra môžu patriť k všeobecne uznávaným a samozrejmým faktom! A práve vďaka vám sa nám toto krédo darí žiť každým dňom viac a viac! M I L I Ó N NÁVŠTEV - a len necelé tri týždne nás delia od druhého výročia! ĎAKUJEME!

Stránky

Top