Země má hojnost pitné vody

Dnes si podrobně vysvětlíme ilustraci, která ukazuje primární a sekundární cyklus vody. Zemský plášť obsahuje H2O – primární vodu, která se tvoří hluboko v zemi syntézou vodíku a kyslíku v podmínkách obrovského tlaku a vnitřního horka Země. H2O ve formě páry je protlačována skrze nejslabší místa zemské kůry, což jsou pukliny ve skalách, chladne a stává se tekutou. Primární voda je tlačena nahoru. Atmosférická sekundární voda poháněná sluneční energií teče dolů.

Ernst Muldašev: Anglický príbytok Drakulu

Počas vedeckej expedície po Veľkej Británii a Írsku sa vedcom z Ufy podarilo nájsť zaujímavé fakty, nepriamo potvrdzujúce, že tri legendárne prstene Elfov previedli z nehmotného do hmotného sveta množstvo úžasných tvorov: gnómov, hobitov, orkov, vlkodlakov a tiež drakov. Svet bol v tej dobe veľmi rôznorodý. Avšak v konkurenčnom boji vyhrali ľudia, v súvislosti s čím sa niektoré bytosti buď presťahovali do nehmotného sveta, alebo sa ukryli do podzemia. A len občas dajú o sebe znať...

Stránky

Top