20. marec 12:43 SEČ - Štartujeme očistu!

V jeden najsilnejší deň roku, v jarnú rovnodennosť, sa pár ľudí rozhodlo očistiť si telo od nánosov minulosti. Môžete to tiež skúsiť. Ak sa nepridáte fyzicky, môžete spoznávať skúsenosti s čistením nánosov nestrávených zložiek minulosti (hrubé črevo), nespracovaných hnevov (pečeň) a iných záležitostí aspoň cez riadky, ktoré vám budú prinášať. Pridáte sa?
Patrik Balint - garant akcie

Ryžová kúra časť 1.

Kúra s celozrnnou varenou ryžou je vhodná na detoxikáciu a ozdravenie celého organizmu, čo má tiež bezprostredný pozitívny vplyv na celkový duševný stav, psychiku a omladnutie. Jej absolvovanie nám tiež pomôže oslobodiť sa od závislosti na škodlivých stravovacích návykoch a nezdravých potravinách, čo sa nám doteraz, napriek snahe, nemuselo vždy dariť. Podmienkou je, aby sme túto chuťovú závislosť neskôr opäť ľahkomyseľne neoživovali.

I. Liečba alebo genocída?

Onkologickí lekári svojich pacientov vábia na chemoterapiu presviedčaním, že tá má veľký úspech a že nádej na vyliečenie je vysoká. Veda však hovorí niečo úplne iné. Výsledky 14-ročného výskumu odhalili šokujúce závery, ktoré uvádzajú, že: “Celkový prínos liečebnej a adjuvantnej cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou je 2,3% v Austrálii a 2,1% v USA.” Ako to teda je?

Účinky mikrovlnných zařízení na potraviny a člověka

Zařízení k vaření mikrovlnami původně vyvinuli a zkoumali němečtí vědci v rámci vývoje mobilního týlového zařízení, zkušebně nasazeného v průběhu invaze do Sovětského svazu. Těmito výkonnými elektronickými aparáty, umožňujícími masovou přípravu jídel, hodlala Wehrmacht řešit logistické problémy spojené s palivem pro polní kuchyně. Navíc nabízely mnohem rychlejší výdej stravy vojákům, než tradiční zařízení. Po počátečním nadšení však bylo od dalších experimentů tohoto druhu upuštěno. Jak sami zjistíte, stalo se tak z dobrých důvodů…

Stránky

Top