Sám sobě doktorem

Stále žádaná kniha vychází z principu celostní medicíny, tj. preventivního odstraňování příčin nemocí, léčení organizmu jako celku. Základem je sedm očistných kroků, kdy si jednoduchými a zcela přirozenými prostředky očistíte orgány a vytvoříte předpoklady pro úspěšné léčení. Metody, recepty a zkušenosti lidového léčitelství ověřené desítkami generací skutečně fungují. Svědčí o tom dnes už tisíce dopisů a zpráv od spokojených čtenářů nejen od nás, ale z desítek zemí celého světa. Autor čtenáři nic nezakazuje, pouze radí, doporučuje. Trefil se do mentality většiny z nás. Dosud nejúspěšnější titul nakladatelství! Od prvního vydání v roce 1995 je pravidelně dotiskován.

Onkológia: Biznis a podvod na ľudoch

Už dlhšiu dobu som sa odhodlával napísať článok o tom, ako v dnešnej dobe funguje biznis v onkológii. Ide o celosvetový problém, nie je to špecifikum len Slovenska, ba povedal by som, že súčasný stav na Slovensku je do veľkej miery v rámci prebiehajúcej globalizácie prebraný zo zahraničia. V dnešnej dobe nastáva celosvetová štandardizácia procesov nielen v ekonomike, ale aj medicíne, školstve, vede, politike a fungovania spoločnosti ako celku. Ak by človeka so zaviazanými očami previezli z jedného štátu do iného, častokrát by podľa pozorovania ľudí a okolia ani nevedel povedať, kde sa vlastne nachádza. Všade takmer identické výrobky, vzhľad moderných miest, nákupných centier, módy v obliekaní, rovnaké značky áut, harmonizované právne normy a podobne. Medicína nie je v tomto novom globalizačnom trende žiadnou výnimkou.

Krížovka života 7

Teraz sa už môžeme pokúsiť odpovedať na otázku, aký zmysel majú meridiány a body na povrchu nášho tela. Sú snáď stvorené preto, aby do nich lekár vpichoval ihly, ožaroval ich laserom či dráždil elektrickým prúdom? Iste že nie. Pretože najprv bol človek a až potom lekár. Meridiány a body môžeme považovať za styčné kanály medzi organizmom a energetickými zdrojmi v našom okolí.

Krížovka života 6

„Z toho, čo človeku škodí, menujem na prvom mieste život sám. A čo mu prospieva? Som presvedčený, že to bude opäť život.“

Stránky

Top