Krížovka života 5

Je potrebné, aby sme sa všetci zamysleli nad svojím životom a zdravím. Je potrebné dať ľuďom systém, ktorý by im umožňoval udržovať si svoje zdravie do značnej miery svojpomocne. Vývoj zdravotného stavu obyvateľov nie je priaznivý. Dnes je každý informovaný o tom, akým prekvapujúcim tempom narastajú problémy z oblasti kĺbov, chrbtice, alergií, cievnych a srdcových ochorení, zhubných nádorov či obávaného AIDS čiže získaný defekt imunity – odolnosti. Táto choroba ako by dokumentovala klesajúcu odolnosť človeka na všetkých frontoch.

10 dôvodov prečo jesť biopotraviny

Biopotraviny sú potraviny získavané v rámci ekologického poľnohospodárstva. Ekologické poľnohospodárstvo šetrí životné prostredie ako aj zdravie každého spotrebiteľa. Predstavme si náš nákup v potravinách ako hlasovanie vo voľbách. Každý produkt, ktorý vložíme do košíka predstavuje jeden hlas, ktorý rozhoduje a prispieva k vytváraniu určitého trendu. Tento trend rozhodujúco ovplyvňuje nielen spôsob získavania potravy pre obyvateľov našej planéty, ale aj ich myslenie a celkový prístup k životnému prostrediu.

Krížovka života 4

Použijeme prirovnanie o dvoch koncoch palice. Jeden koniec je analytická logická veda našej modernej civilizácie. Náš sluch a zrak sú predĺžené celým arzenálom zbraní od lekárskeho fonendoskopu až po magnetickú rezonanciu. Vidíme stále ďalej a hlbšie. Doba encyklopedistov už dávno pominula. Jednotlivé vedecké odvetvia sú tak špecializované, že ani najgeniálnejší mozog nie je schopný obsiahnuť všetky vedomosti tohoto sveta. Naša veda je racionálna, ale má svoje úskalia.

Detoxikace a syrová strava

V článku „Šokující pravda o lidské stravě“ jsme konstatovali, že maso a žádná tepelně upravovaná strava pro člověka, jako biologický druh, není vhodná. Na první pohled je vše jednoduché a zcela jasné. V tomto článku byly opominuty další aspekty, jako jsou klimatické podmínky dané společnosti a individuální dispozice jednotlivců. Jiné podmínky pro konzumaci syrové rostlinné stravy jsou například na tichomořských ostrovech nebo na Floridě než například ve Skandinávii. U nás v Čechách se také budeme jinak stravovat v zimě než za parného léta. Někdo se bez masa zcela obejde, pro jiného to znamená zdravotní riziko. Tímto článkem však nechceme obsah výše zmíněného článku zpochybnit, jen je třeba dodat, že během mnoha tisíciletí vývoje lidstva si lidské tělo na masitou a tepelně upravovanou stravu zvyklo, proto přechod na syrovou rostlinnou stravu nemůže být náhlý, pokud se chceme vyhnout zdravotním rizikům. Cílem tohoto článku tedy je doplnění a upřesnění výše zmíněného článku.

Stránky

Top