Alex Collier: Transformácia Zeme I.-V.

Na prednáške z roku 2007 v Japonsku Alex Collier, kontaktér humanoidnej rasy Adroméďanov, informuje o podstatných súvislostiach galaktickej histórie, ľudského pôvodu a jeho potenciálu. Informácie sú podané jednoduchým spôsobom a dávajú možnosť poslucháčovi využiť danú perspektívu na základe vlastnej súdnosti.

Top