Děti nového věku - Bájní poslové tvořivého ducha (7)

PHOENIX | Ačkoli pro většinu z nás je duchovno více než prožívanou realitou, zůstává stále jen jednou z možných variant. Pro nové děti je to však hluboké uvědomění a porozumění vnitřnímu plánu věcí, spojení se Zdrojem, Bohem, pociťovanou vnitřní pravdou a hlavním principem. A protože těchto dětí v posledních letech stále přibývá a všichni přirozeně toužíme poznat naši duchovní podstatu, může se nám zdát, že…

Děti nového věku - Bájní poslové tvořivého ducha (6)

PHOENIX | Zamysleme se nad tím. Nové děti jsou "fanoušci" všeho neviditelného. Přecházejí z jednoho světa do druhého jako meziplanetární společenství spřízněných duší. "Noční škola" jim vynahrazuje to, co jim chybí ve dne. A co to přesně je? Vše, co se týká astrálu...

Děti nového věku - Bájní poslové tvořivého ducha (5)

PHOENIX | Nikdy nemůžeme pochopit široké spektrum schopností nových dětí, aniž jim začneme naslouchat. Jejich výpovědi znějí někdy neuvěřitelně moudře, soucitně a duchovně vyspěle. Jindy se budou vyjadřovat zmateně, jak to děti občas dělávají. Přesto se snažme pochopit, co říkají. Malá ukázka následujících příspěvků snad poslouží jako výchozí bod pro hlubší pohled na celou problematiku – na poslední generace a vítr změn, který s sebou přinášejí a jenž napomáhá přerodu světa do vyšších energetických vibrací.

Děti nového věku - Bájní poslové tvořivého ducha (4)

PHOENIX | Lidé pracující s dětmi, rodiče ani děti samy nemají jasno v tom, které vlastnosti a znaky lze přisoudit tzv. "indigovým", protože dnes už je mají téměř všechny děti – a dokazovat barvu aury nebo příchod z jiné planety není zrovna snadné. Mezi vlastnostmi, jimiž se nové děti vyznačují a které se u páté rasy zesilují, patří především hypersenzitivita, sebevědomí, vysoká inteligence, kreativita a schopnost řešit problémy, nekonvenčnost, jasnovidnost, duchovní uvědomění, netrpělivost a výjimečná vnímavost.

Stránky

Top