Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (47)

Co když můžeme zvýšit harmonii našeho systému elektromagnetických polí a plně se srovnat s naším Vyšším já? Co když můžeme zvýšením naší vibrační frekvence zevnitř přenastavit náš elektromagnetický blueprint (genetickou informaci) a zacelit elektromagnetickou poruchu v naší jemné anatomii, kterou nazývám fragmentární tělo, a která nám umožňuje překročit limitující dualistické vzory a prvky související s těmito vzory - fyzické, mentální, emocionální a duchovní?

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (46)

Murphy neposkytuje čtenáři pouze údaje, ale také mu předkládá způsob, jakým můžeme dosáhnout našeho plného potenciálu, naučit se toto Ferrari rozjet a rozbalit to na dálnici. Probádává různé transformativní praktiky, které byly použity k zušlechtění těchto schopností a dosažení těchto ohromných činů.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (44)

Zvuk je nesen samohláskami. Církevní latina má čisté samohlásky, ne jako komplexní dvojhlásky angličtiny a tón je rozšířen na samohlásky. Samovolný tón - nikoliv zpěv - je základem, na kterém s tělem pracuje rytmické vyvolávání. Zvuk je vytvořen nejen ústy, ale i kostmi a kůží. Vibrace, které nastávají skrz tónování, v podstatě stimulují centrální kůru mozkovou. Zpěváci chorálu prožívají doslova ‚masáž mozku‘...

Stránky

Top