:::film::: EGYPT 5. Post Mortem

Pred 4500 rokmi sa sever Európy ešte len pomaly prebúdzal z Doby kamennej. Dve veľké stredomorské civilizácie, Grécko a Rím, ani len nezačali klíčiť. Tiež mocná Ríša Asýrska v Mezopotámii ešte ležala v ďalekej budúcnosti. O niečo južnejšie na severovýchodnom cípe Afriky však práve vznikalo niečo, čo v doterajších dejinách ľudstva nemalo obdoby...

:::film::: EGYPT 4. Bohovia a duchovia

Pred 4500 rokmi sa sever Európy ešte len pomaly prebúdzal z Doby kamennej. Dve veľké stredomorské civilizácie, Grécko a Rím, ani len nezačali klíčiť. Tiež mocná Ríša Asýrska v Mezopotámii ešte ležala v ďalekej budúcnosti. O niečo južnejšie na severovýchodnom cípe Afriky však práve vznikalo niečo, čo v doterajších dejinách ľudstva nemalo obdoby...

:::film::: EGYPT 3. Zlatý vek

Pred 4500 rokmi sa sever Európy ešte len pomaly prebúdzal z Doby kamennej. Dve veľké stredomorské civilizácie, Grécko a Rím, ani len nezačali klíčiť. Tiež mocná Ríša Asýrska v Mezopotámii ešte ležala v ďalekej budúcnosti. O niečo južnejšie na severovýchodnom cípe Afriky však práve vznikalo niečo, čo v doterajších dejinách ľudstva nemalo obdoby...

:::film::: EGYPT 2. Stroj na vzkriesenie

Pred 4500 rokmi sa sever Európy ešte len pomaly prebúdzal z Doby kamennej. Dve veľké stredomorské civilizácie, Grécko a Rím, ani len nezačali klíčiť. Tiež mocná Ríša Asýrska v Mezopotámii ešte ležala v ďalekej budúcnosti. O niečo južnejšie na severovýchodnom cípe Afriky však práve vznikalo niečo, čo v doterajších dejinách ľudstva nemalo obdoby...

Stránky

Top