Historie levitace III. - Nejvýznamnější levitátor 19. století Daniel Dunglas Home

VEĽKÁ EPOCHA | Daniel Dunglas Home Home se narodil v Edinburghu ve Skotsku v březnu 1833, své duchovní nadání údajně zdědil po matce a začalo se u něj projevovat již v útlém věku. Když byl malý Douglas ještě v kolébce, jeho matka říkala, že se jeho kolébka houpe sama od sebe, jako by s ní pohybovala neviditelná ruka. Ve věku čtyř let údajně přesně předpověděl smrt svého bratrance.

Historie levitace II. - Mystik Schindler na dvoře Marie Terezie

VEĽKÁ EPOCHA | Německý politik, filosof a okultista, Lazar Baron von Hellenbach, zmiňuje ve své knize Eine Philosophie des gesunden Menschenverstandes, že byl za vlády císařovny Marie Terezie její manžel František Štěpán se svými dvořany svědkem zvláštního případu levitace člověka. Německý filosof, spisovatel a okultista, baron Carl du Prel, zachytil v jedné ze svých knih příběh o této tajuplné levitaci.

Historie levitace I. - Záznamy o levitaci svatých

VEĽKÁ EPOCHA | Levitace je označení používané k popisu vznášení se předmětů či živých tvorů za moderní vědou neobjasněných okolností. O takzvané extatické levitaci v kostele pojednal mnichovský profesor historie Joseph von Gör­res ve své publikaci Křesťanská mystika (Die christ­liche Mystik), jejíž výtisk se datuje do období let 1836-1842.

Top