Hrozba stále prítomná II.

Národný výbor v Prahe vyhlásil vznik samostatného Československého štátu 28. októbra 1918. Týmto dátumom a od tohto dňa Československý štát existuje fakticky aj právne. Nevytvorili ho uznania štátov po 28. októbri 1918, ani rozhodnutie a schválenie mierovej konferencie.

Hrozba stále prítomná I.

Z Maďarska ako i zo Slovenského juhu sa čoraz viac ozývajú hlasy o revízii Trianonu a prijímajú sa aj kroky, ktoré by v príhodnej situácii mohli viesť k zmenám politicko – geografického usporiadania. Po Trianone, kde boli určené politické hranice Česko – Slovenska a teda aj Slovenska fakticky fyzicky ešte toto územie „nepatrilo“ Československu, muselo sa vojensky (legionári a dobrovoľnícke zbory) obsadiť, pretože Maďari sa dobrovoľne nechceli vzdať týchto území.

Top