KELTOVÉ 6. DÍL: PÍSEŇ SMRTI

Keltové byli pro antické historiky národem posedlým válkou, který holdoval boji se stejnou vášní jako dobrému jídlu či pití piva a s oblibou usekával hlavy svým nepřátelům a schovával si je jako trofeje. Při všech těchto hrůzách neopomněli tehdejší svědci připomenout i jeden malý detail, že totiž vůdce Keltů se v Delfách vysmíval sochám řeckých bohů, protože mu připadalo hodně podivné, že vypadají jako lidé. Pro tendejší vzdělance to musel být obzvláště zavrženíhodný projev barbara!

KELTOVÉ 5. DÍL: LEGENDY A SKUTEČNOST

Roku 1066 přišli Normané. Keltové byli vystaveni feudálnímu systému a nastaly změny ve vlastnictví půdy a v zákonech. Básnickým převyprávěním starých keltských legend vznikají literární díla evropského starověku (např. o králi Artušovi). Od 11. stol. byli keltské národy pohlcovány Anglií a Francií. Roku 1801 bylo Irsko začleněno do Spojeného království.

KELTOVÉ 4. DÍL: OD KAMELOTU KE KRISTU

Artušovi se podařilo postup Anglo-Sasů odrazit. Schopnost přežití keltského náboženství ve spojení s prezentací křesťanské víry, zrodila některé z největších misionářů katolického křesťanství...

KELTOVÉ 3. DÍL: POSVÁTNÉ HÁJE

Řecký umělec se snažil o co nejideálnější podobu lidské tváře. Keltský umělec tvář zachytil jako masku, která se více podobá ornamentu odvozenému z divoké přírodní vegetace: touto metamorfózou ztělesňoval neustálé prolínání světa lidí a světa přírody. Podobnému záměru nejlépe vyhovovala díla spíše komornější a dekorativní, mající blíže k práci zlatníků a uměleckých kovářů...

Stránky

Top