Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 6.

"Přání osobnosti se uspokojují přeměnou energie myšlenky do emocí a jejich projevem. Emoce slouží jako magnet, který k sobě přitahuje vše, co si přejeme: cítíme se šťastní -přitahujeme štěstí. Bohužel jsou přání osobnosti často spojená s očekáváním a podmínkami a i když jsou některé splněné, musíme se přizpůsobit i okolnostem, které nejsou tak ideální, např.:

Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 5.

"Pokud nám pošťák (posel) přinese daňový výměr (zprávu), tak to, že si ho nebudeme všímat nebo doufat, že zase odejde, tuto záležitost nijak nevyřeší. Nejspíše nás na svou přítomnost upozorní zvýšeným hlasem, popř. také použitím fyzické síly. Můžete pošťáka třeba i zastřelit, ale přijde další posel. Někteří lidé ho pozvou dál a snaží se ho udělat částí svého života... ale hlavní problém, nezaplacená daň, je stále nevyřešený a daň není zaplacená!"

Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 4.

Hlavní funkcí éterického těla je předávat fyzickému tělu energie z astrálního a mentálního těla a z vyššího já. O těchto zdrojích se někdy hovoří jako o „životní síle", protože ovlivňují veškerý život, ať už lidský, rostlinný nebo planetární.

Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 3.

Stimulace smyslů vede často k vyvolání emoce, uložené v paměti.
Vůně letních květů nás může vrátit do dětství, které pro nás bylo obdobím šťastné bezstarostnosti. Naopak zápach éteru vždy vyvolá strach z neznáma a z opuštěnosti. Čichové vjemy se zaznamenávají v mozku v limbickém systému, což je zdroj našich emocí. Podobně i stimulací ostatních smyslů jako je sluch, hmat a chuť se mohou vybavovat dávno zapomenuté vzpomínky.

Stránky

Top