MAGICKÁ TEORIE, ANEB KDYŽ JE MOŽNÉ ZCELA VŠECHNO (2)

Zde se ovšem vynořil problém. Éter se mezitím natolik pevně usadil v úvahách, že se ho nikdo nechtěl vzdát. A tak se jako houby po dešti začaly objevovat hypotézy na jeho záchranu: Země si nese svůj éter s sebou, stejně jako vzdušný obal v bezvětří, ale to bylo těžko uvěřitelné. Roku 1892 přišel Fitzgerald s originální myšlenkou, že všechna tělesa jsou „éterickým větrem“ možná poněkud stlačována, a to o tolik, že se tím přesně vyrovná rozdíl v rychlosti světelného paprsku, takže ten je nakonec neměřitelný.

MAGICKÁ TEORIE, ANEB KDYŽ JE MOŽNÉ ZCELA VŠECHNO (1)

Nesmíme opomenout ani metody Sofistů, jimž se vysmívá Platon v práci Euthydemos: „Pokud možno co nejvíc a co nejkomplikovaněji, aby posluchač ztratil chuť přemýšlet.“ Také většinou nepochopený, a proto obdivovaný filozof Immanuel Kant si stvořil vlastní svět popisovaný slovy, která sám vymyslel. Proti tomu nelze nic namítnout. K poznání skutečného světa však vůbec nic nepřidá, když se namáhavě vrhneme do světa jeho představ.

Top