Prepísanie austrálskej histórie - Spojenie s Egyptom! II.

Opýtal som sa Davida, či počas tých prvých štádií niekto z NPWS namietol alebo tvrdil, že to bol len múdry podvod. „S konečnou platnosťou nie, všetci vypadli.” Ale spoločná reakcia tých, ktorí sa rozhodli“, že áno, tak tí s tým nechceli mať nič spoločné.” Davidovi povedali, aby „na to zabudol“ a „nikomu sa o tom nezmienil ani slovom.”

Steven Strong: Starovekí Egypťania v Austrálii (?!)

Až do toho dňa sme mali v zozname Kariongské glyfy ako „číslo 52“ v našej kolekcii 60 neobvyklých kusov dôkazov, dokladajúcich prítomnosť starovekých Egypťanov v Austrálii. Po našom rozhovore s Tetou Beve a Davidom Fitzgeraldom, glyfy sa premiestnili na „číslo 1“...

Prepísanie austrálskej histórie - Spojenie s Egyptom! I.

Nálezisko Kariongských glyfov je najdiskutovanejším a najkontroverznejším archeologickým náleziskom v Austrálii. Odsúdený úradmi a skeptikmi ako úplný podvod, archeologický „kalich s jedom“. Moji kolegovia a ja sme boli odsudzovaní ako „hlúpi a hlúpejší,” „klamári,” motivovaní „peniazmi”, zatiaľ čo sme pracovali „nevedeckým” spôsobom, poháňaní nevyjadrenou „agendou”...

Top