Eckhart Tolle: Rozhovor s Geneen Roth 4

Eckhart: (56) Teď o něčem trochu jiném, i když to souvisí. O tom, co vyprávíte ve vaší nejnovější knize Lost and Found (Ztráty a nálezy). Je to o velmi zajímavé výzvě, která přišla do vašeho života před nedávnou dobou, a ta výzva vám byla milosrdně poskytnuta vaším zřejmě nejdůležitějším duchovním učitelem, jehož jméno je Mistr Bernie Madoff. (:-)))) Ten vám milosrdně odebral třicetileté úspory, veškeré životní úspory, aby vám pomohl zažít podstatu toho, kdo jste. I když jste nezažila podstatu toho, kdo jste, bezprostředně hned...
Geneen: Řekla bych, že je to slabé vyjádření...

Eckhart Tolle: Rozhovor s Geneen Roth 3

Geneen: Zdá se, že pro vás se probuzení – to velké probuzení, to „příští ráno“, - odehrálo najednou. Tu kapitolu vaší knihy Síla přítomného okamžiku jsem četla mnohokrát. A to byla zase jiná zkušenost než moje. Cítit tu živou bdělost, a už nikdy nemuset jít zpátky, abyste zkoumal cokoliv ze své minulosti. Nechat jít bolest a utrpení, o kterém jste mluvil.
Eckhart: Ano, to je pravda. Bylo to odtotožnění od mysli, od myšlení, a také od emocionálního pole. Nebylo to potlačení ani nic podobného, jen kolem toho všeho velký prostor. Nicméně integrace stavu přítomnosti do života a jeho ovlivnění nějakou chvíli trvalo.

Eckhart Tolle: Rozhovor s Geneen Roth 2

Geneen: Ano. A myslím, že to je skutečně podstata toho, co bylo mou přímou zkušeností. Po dlouhou dobu svého života jsem myslela jenom na jedno, a nebyl to světový mír ani dobro pro Zemi, ale abych se zítra probudila štíhlá. (:-)) Tak to bylo. Žádné ušlechtilé přání. (:-)) Protože jsem si myslela, že moje utrpení pramení z toho. Že kdybych nebyla tlustá, byla bych šťastná.
Eckhart: A jak jste si uvědomila, že to tak není – přišlo to najednou nebo postupně?

Eckhart Tolle: Rozhovor s Geneen Roth 1

Jak víte, prociťování celého energetického pole těla pomáhá být v přítomnosti. Takže přítomného okamžiku se zmocníte tak, že se zmocníte těla, neboli obydlíte tělo. Přítomnost je jev týkající se celého těla. Jde hlouběji než fyzické tělo. Je tam oživující přítomnost, kterou můžete cítit, jak proniká celým energetickým polem. A ještě zbývá dost pozornosti, kterou věnujete svému okolí, abyste se dívali a poslouchali, a přesto byli zakořeněni v prostorné přítomnosti. V bytí, dá se říci. Zakořeněni v bytí. A pak je dělání méně problematické a nevytáhne vás zcela ven ze sebe samých.

Top