ZÁHADA PRAVĚKÉHO ROVNÍKU (3)

Pozorný pohled na mapu našeho světa prozradí, že mnohá nejstarší předhistorická města a oblasti s pozůstatky nejstarších kultur jsou seřazeny podivuhodným způsobem. V první části miniseriálu jsme sledovali stopu „starověké line“ napříč zeměkoulí. Nejen první města, ale i první známé jazyky, egyptské hieroglyfy a sumerské klínové písmo se vyvinula podél této linie. Gigantické obrazce náhorní plošiny Nazca, Velká pyramida v Gíze, tisícileté chrámy ukryté v džungli i Velikonoční ostrov poodhalil část svých tajemství. Jde pouze o souhru podivných náhod, nebo je to fantastická skutečnost, která změní pohled na historii lidstva? Posuďte sami. Důkazy se množí…

ZÁHADA PRAVĚKÉHO ROVNÍKU (2)

Tento radarový snímek (viz. obr. níže) peruánských And byl pořízen satelitem 7. listopadu 1995 (NASA, Tropical Rainforest Information Center, X23/123 image 151330724195311). Dole uprostřed, asi tři palce od levého okraje je situováno Machu Picchu. Přestože stavba nemá dostatečně velký půdorys, je zřetelně viditelná. Asi o dvacet mil východněji od Machu Picchu (dva palce shora a jeden zprava) je v trase sledované „starověké linie“ skalní útvar připomínající lidskou tvář! Jde o pouhou hru stínů, nebo o uměle vytvořený skalní reliéf?

ZÁHADA PRAVĚKÉHO ROVNÍKU (1)

Pozorný pohled na mapu našeho světa prozradí, že mnohá předhistorická města a oblasti s pozůstatky nejstarších kultur jsou seřazeny podivuhodným způsobem. Jaké mezi nimi můžeme vysledovat vzájemné vztahy? Velikonoční ostrov leží na přímce, běžící po obvodu Země přes obrazce na plošině Nazca, gigantické monolity Ollantaytambo v Peru a Velkou pyramidu v egyptské Gíze. Této sledované přímce jsem dal pracovní název „starověká linie“. Ve vzdálenosti jedné desetiny stupně od středu této linie nacházíme další prastaré stavby...

Top