Zkamenělá loď na ostrově Lanta II.

Když se podíváte na lingvistickou mapu asijských jazyků (Asian Linguistic Maps/Thailand) zjistíte, že oblast ostrovů Lanta je zařazena mezi nejstarší jazykovou oblast, která se nazývá Austronéská. Co to znamená? Podle vědců jde o jednu z hlavních světových jazykových „rodin“. Takový je oficiální název a zařazení. Dál se tato jazyková „rodina“ dělí na pozdějších 28 západních a 21 východních skupin. To zní celkem logicky, původní řeč se měnila podle toho, kde lidé žili, kam se přesídlili. Měli potřebu pojmenovat nová místa, nové úlovky a věci denní potřeby. Vznikaly nové názvy a mutace původních.

Zkamenělá loď na ostrově Lanta I.

Po průzkumu západní zátoky jsem šplhal ke starému majáku. Na vrchol vede strmá cesta. Přes okraj útesu jsem nahlížel dolů, na členité mořské pobřeží. Ze dna vystupovaly stejně šedé pásy sopečného bahna jako na protější straně. Místy tvořil vulkanický sediment hladké plotny, jinde byl zanesen pískem a kamením. V tom jsem ji uviděl. V sopečném bahně, které má být staré 298 milionů let, ležela zkamenělá loď!

Top