Obrázok používateľa CEZ OKNO
Sluneční květ Anna

I to, co zdánlivě vypadá jako neřešitelná situace, je pro nás v podstatě velká pomoc. Je to okamžik, kdy je člověk okolnostmi donucen se zastavit a přehodnotit svůj dosavadní život. Nahlédnout skrze závoj iluze a podívat se sám na sebe. Při našem rozhodování někdy potřebujeme povzbuzení, soucítění a pochopení v tom smyslu, proč se nám to vlastně děje. Proč se dostáváme do těch situací a co nám to ukazuje…

Osobní poradenství v oblasti rozvoje osobnosti přes skype


K hlubšímu pochopení a nalezení východiska a správné cesty vám nabízím konzultace na skype. Mohu poradit, povzbudit, ale ta největší zodpovědnost, práce a disciplína je na nás samotných. Jsme tu ale jeden pro druhého a vím, že pomoc přijde vždy, když se člověk rozhodne se sebou pracovat.

Aktuelní témata dnešní doby jsou veškeré vztahové roviny. Matka - dítě, otec - dítě, žena - muž, sourozenecké, partnerské, přátelské a pracovní vztahy. Neopomenu také vztah k přírodě, k Zemi a hlavně vztah sám k sobě.

Aby ve všem stále proudil řád a rovnováha uvádím zde mé možnosti a podmínky, které přispějí k poklidnému průběhu společného povídání.


Konzultace probíhá po zaslání příspěvku na účet 330388183/0800, variabilní číslo 1111 a do textu prosím uvést váš telefon.

Čas se upřesní po vzájemné domluvě přes e-mail: channah12@seznam.cz
nebo tel: 777 339 159

Hodinová konzultace - 350 Kč, 15 Eur, každá započatá půlhodina 200 Kč, 8 Eur.

Vnímejte tyto příspěvky vědomě jako výměnu energie!Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat

Tvořivé léčivé kreslení


Obrazy jsou kresleny téměř výhradně pastelkami a GIOCONDA hard a soft pastels. Používám různé druhy a typy. Při absolutním myšlenkovém uvolnění proudí energie skrze mé Srdce a v jemném procítění namaluji do obrazu lehkou esenci pro určitou bytost, prostor či přítomný okamžik. Vše co nyní tvořím, je již v Nových jasných světelných energiích, které pomáhají i skrze mé obrazy prostupovat veškerou hmotu a vše propojovat do Jednoty čisté Lásky. Dnes je možné touto formou citlivé vnímavé bytosti pomoci v hledání a pochopení života samého ale také uvědomění si sama sebe. Každý obrázek má i své poselství pro nového majitele, nebo majitelku.


Děkuji všem, i skrze Vás pomáhám a přispívám k tomu aby byl svět lepší a s lehkostí proplouval transformací.
S Láskou v Srdci
Sluneční květ

GalériaObr. 1
Doteky Nového Života

Tento okamžik - teď – je to jediné, čemu nemůžete uniknout. Je to jediná konstanta ve vašem životě. Ať už se děje cokoli, ať se váš život mění sebevíc, jedno je jisté: vždycky se to děje teď.


Obr. 2
Vysvobození z vnitřní nesvobody

Existuje něco, co je důležitější než všechno ostatní, a tím je nalezení podstaty, kterou opravdu jste. Klidu nedosáhnete změnou okolností svého života. Klid najdete pouze v uvědomění, čím jste na nejhlubší úrovni.


Obr. 3
Cesta k harmonii vody v nás

Plout v proudu svých citů a nacházet citovou rovnováhu. Lze užít rovněž při zkoumání vlastního nitra a tím podpořit proces znovuzrození. Pramen života proudí skrze nás od Srdce k Srdci.


Obr. 4
Vnitřní moudrost

Zelené světlo plápolá pro uzdravení jizev, energie tvoří spojení s Matkou Zemí. Mostem je ticho. V krásném vnitřním tichu naslouchej šeptání Lásky. Žijeme v nejdůležitější době, kdy energie ožívají.


Obr. 5
Tvořivá Síla

Tyto barvy světelného nástroje spojují prvky vzduchu a vody, uklidňují a tiší přílišný sklon k emocím. Projasňují proces myšlení a podporují tvořivou sílu. Tato esence prospěje všemu živému na planetě Zemi.


Obr. 6
Harmonie

Naplňuje dny klidem a blahobytem. Pomáhá k souladu a rovnováze všeho. Mění lidské srdce. Plyne v rozpomenutí že jsme součástí Země.


Obr. 7
Srdce ze Svatého Hostýna

Pomáhá najít ve tvém Srdci dostatek Lásky k odpuštění. Pokora: je osobní hloubka služby - služ sobě!

   Formát       Originál       Kopie   
   (21 x 30cm) A4       1200 Kč/49 €       250 Kč/10 €   
   (30 x 42cm) A3       2500 Kč/102 €       350 Kč/14 €   
   (42 x 60cm) A2       4500 Kč/184 €       500 Kč/20 €   
   (60 x 84cm) A1       5500 Kč/225 €       900 Kč/36 €   
   (15 x 20cm)       500 Kč/20 €       120 Kč/5 €   
   (10 x 15cm)       -       60 Kč/2,50 €   

Vnímajte tieto príspevky vedome ako výmenu energie

Kvalita tu uverejnených náhľadov je oproti originálom znížená,
ďakujeme za pochopenie

Všetky tu uverejnené obrazy majú v originále veľkosť A4

Objednávky zasielajte na adresu channah12@seznam.cz.

BARVY A JEJICH VÝZNAM Každá barva má určitý druh frekvence. Již v dávných dobách bylo známé, že jednu a tu samou frekvenci můžeme vnímat několika vjemy. Je to barva, tón, vůně, chuť a tvar. Barva v sobě obsahuje jangový základní element. V převaze každého tónu je jinový element. Vůni přiřazujeme vzdušný element a chuti pak vodní element. Staré tradice hovoří, že v dotyku se mísí všechny živly. Dotyk je důležitý pro člověka bezprostředně po narození. Na straně druhé je velmi důležitý i pro umírajícího člověka, často více než slovo.
 • Tmavě modrá
  Souvisí se vzdušným živlem. Pomocí této barvy můžeme upravit vzdušný živel v organizmu. Je vhodná pro ztišení a harmonizaci.
 • Červená
  Koresponduje s živlem ohně. Jedná se o velmi dynamickou barvu související s teplem. Pomocí této barvy můžeme opravit ohnivý živel organizmu a stimulovat 1 čakru.
 • Zelená
  SOUVISÍ s vodním živlem. Je spjata se základním archetypem vitalizace. Zelená jako frekvence může být podpůrně využita jako čistící nástroj v případě energetického znečištění.
 • Fialová
  Tato barva je syntézou červené a modré. Archetypálně reprezentuje duchovní majestát a pozitivní vztah k vyšším úrovním. Další charakteristikou jsou dobré čistící účinky na jemnohmotných úrovních.
 • Bílá
  Je jednou z nejčastějších vibrací v přírodě, jelikož archetypálně souvisí se světlem. Z hlediska analogického zosobňuje čistotu, přirozenou pokoru, citlivost a jemnost. Hodí se jako pomocný prvek do všech energeticky náročných prostředí.
 • Žlutá
  Má své osobité zastoupení mezi barvami, jelikož vytváří teplé účinky a přitom není extrémně dynamická jako červená. Žlutá je schopna stimulovat změny na jakékoliv úrovni. Často se používá při transformačních změnách.
 • Světle modrá
  Charakterizuje stav volnosti, který je prezentován vnitřním duchovní moudrostí. Svým významem se velmi podílí na komunikaci. Tato barva velice dobře tlumí stavy extrémního tepla na všech úrovních. Dobře působí na oblast dutiny ústní.
 • Oranžová
  Je směsicí frekvence červené a žluté. Zastupuje kreativitu na fyzické úrovni. Z pohledu lidského těla je oranžová užitečná v oblasti ženských orgánů.
 • Světle zelená
  Obsahuje v sobě nejvyšší náboj vitality. Má silně regenerační účinky a zlepšuje schopnost přizpůsobivosti.
 • Stříbrná
  Podle zdrojů stříbrná souvisí se skupinou tzv. andělských frekvencí. Z tohoto důvodu může pozitivně působit jako rozpouštědlo negativních energií a těžkých životních situací. Lze říci, že tato barva souvisí s odpuštěním.
 • Zlatá
  Z duchovního pohledu tato barva patří mezi božské barvy, jelikož její frekvence má nejvyšší kmitočet. Má univerzální užití. Používá se tam, kde je potřeba pozvednout vibraci. Vzhledem k vibrační příbuznosti, je velice dobrým vodičem sluneční prány.

 • Objednávky zasielajte na adresu channah12@seznam.cz.

  exkluzívne.cez.okno

august 14, 2011 00:01 dopoludnia
Top