Čaká nás najdlhší deň v roku!

Okamih letného slnovratu (lat. Solstitium, gr. Heliostation), koniec jari a začiatok astronomického leta, nastane v roku 2012 v stredu 20. júna o 23.09 h. V tom časovom okamihu bude Zem na svojej ročnej púti okolo Slnka v polohe, keď sa Slnko premieta na oblohe v ekliptikálnej dĺžke 90 stupňov. Pri svojom zdanlivom pohybe dosiahne najväčšiu odchýlku od rovníka a začína sa symbolicky vracať späť. Letný slnovrat je okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od rovníka smerom na sever.

Top