TOTÁLNA PROTIRAKOVINOVÁ KÚRA

Milujem život a predovšetkým svoj.
Pre jeho hĺbku, ušľachtilosť a humánnosť.
Kto so mnou nezdieľa túto filozofiu nezaslúži si chodiť po tejto zemi.
A preto, že ho milujem so všetkými jeho krásami - ma motivovalo podrobiť sa tejto kúre...

Top