POMPEJE: „Odkazy na stenách“ odhalili staroveké sociálne siete

Považujte to za najskoršiu verziu nástenky na facebooku: Obyvatelia Pompejí odhalili svoje sociálne siete prostredníctvom nápisov na skutočných stenách. Nové analýzy niektorých z týchto vyrytých odkazov ukázali, že hlavne steny na domoch bohatých ľudí boli veľmi žiadané najmä pre politických kandidátov, ktorí dúfali, že im odovzdajú svoj hlas pri voľbách.

V Egypte bol objavený reliéf s najstarším vyobrazením faraóna

Vedci oznámili, že objavili najstaršie známe znázornenia faraóna, ktoré sú vyryté na skalách v blízkosti rieky Níl v južnom Egypte. Rytiny boli prvýkrát spozorované a zaznamenané v roku 1890, ale znovu objavené boli až v roku 2008. Je na nich zachytená postava s bielou korunou, ktorá cestuje v slávnostnom sprievode na lodiach v tvare kosáku. Vyobrazená scéna snáď predstavuje cestujúceho panovníka pri výbere daní v starovekom Egypte.

Stránky

Top