Exkluzívny rozhovor s Vlabi

Určite ste ich čítali. Články kolujú po nete a ľudia o nich hovoria, pretože sú také aké sú. Jedinečné. Väčšinou sa venujú témam, o ktorých ostatní nepíšu, alebo poukazujú na niečo nové. Zabudnite na rôzne klišé o témach, o ktorých už aj tak dávno všetko viete. Pripravte sa na dobrodružstvo iného uhla pohľadu. A hlavne, záver si musíte urobiť sami...

Exkluzívny rozhovor s Dr. Osmanagičom

Objaviteľ bosnianskych pyramíd
Riaditeľ nadácie „Archeologický park: Bosnianska pyramída Slnka“

“Každý krok, každý nový objav, každý nový návštevník, alebo výskumný pracovník je dôležitý.”

Exkluzívny rozhovor s J. A. Novákom

Zaoberá sa predovšetkým popularizáciou vedy a techniky, záhadami, históriou a prírodou. Vyštudoval strednú priemyselnú školu jadrovej techniky a vysokú školu poľnohospodársku, pracoval v Ústave vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Súčasne sa venoval potápaniu a fotografovaniu pod vodou, publikoval v časopisoch Živa, Ľudia a krajiny a vydal prvú knihu „Potápači bez mora“. V roku 1988 nastúpil ako redaktor časopisu Potápač, po roku 1989 vystriedal niekoľko ďalších redakcií. Pracoval 4 roky v MF Dnes a od roku 2006 až do roku 2011 v Hospodárskych novinách – v oboch prípadoch ako redaktor príloh so špecializáciou na vedu, techniku, ekológiu a históriu.

Exkluzívny rozhovor s Josefom Staněkom

Agape Brno je centrum voľne združených duchovne založených ľudí. Svoje poslanie Agape chápe ako duchovnú úlohu pomáhať ľuďom v ich všestrannom rozvoji duchovnou osvetou. Koncentruje sa na poznávanie duchovných princípov v každodennom živote človeka, vydávanie kníh, prednáškovú činnosť alebo osobnú pomoc ľuďom v rôznych oblastiach života a jemnohmotných úrovniach alebo tým, ktorí hľadajú svoju duchovnú cestu.

Stránky

Top