SYNCHRONIZÁCIA

Obrátime pozornosť na texty, ktoré zachovali stopy vedecko-filozofických koncepcií najstarších vedeckých paradigiem. Aj keď sú texty, na ktoré upozorňujeme, dosť známe, ich skutočný význam zostával dlho neodhalený...

Joan Grantová: OKŘÍDLENÝ FARAON IV.

Jednou jsem se Ptahkefera ptala na hvězdy a on mi řekl: „Jsou to světy, jako je ten náš, a je jich bezpočet, jako vodních kapek v řece. Chtít pochopit takové množství je nesmyslné. Kdo hledí do slunce, aby pochopil jeho tajemství, oslepne a neuvidí ani to, co drží v dlani."
A pak mi vyprávěl pověst o stvoření.

Interview s Valerijom Uvarovom: HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE II.

"Analýza úrovne starovekých vedomostí a náboženstiev, ktoré sa formovali v procese historického vývoja vedie k jednoznačnému záveru, a to že v základe starovekého spôsobu pozerania sa na svet bol jeden podstatný nedostatok, ktorý rozhodol o osude nielen Atlantídy a Hyperborei, ale aj o osude Egypťanov, Mayov, Toltékov, Aztékov a mnoho ďalších dávnych civilizácií."

Stránky

Top