ZOZNAM EGYPTSKÝCH KRÁĽOV I.

Turínsky zoznam kráľov, tiež známy ako „Turínsky kráľovský kánon“ je unikátny papyrus, písaný hieratickým písmom momentálne uložený v Egyptskom múzeu v Turíne, čomu vďačí za svoje novodobé meno. Papyrus je rozpadnutý na viac ako 160, často veľmi malých fragmentov, z ktorých mnohé boli stratené. V čase, keď bol objavený na pohrebisku v Tébach, talianskym cestovateľom Bernardinom Drovettim v roku 1822, sa zdal byť zväčša nepoškodený, no kým sa stal súčasťou zbierky Turínskeho múzea sa jeho stav výrazne zhoršil.

Prístavný maják, ktorý mení pohľad na dejiny našej civilizácie

„Archeológovia celkom správne predpokladali, že pobrežie Stredozemného mora je bohaté na archeologické nálezy,“ hovorí profesor talianskeho Národného inštitútu oceánografie v Terste („National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics in Trieste”) Emmanuel Lodolo. „No napriek značnému rozsahu prác nemali šancu nájsť stopy najstarších osídlení. Prečo? Pretože pred 12–15 tisíc rokmi bola pobrežná línia umiestnená úplne inak. Stopy prvých civilizácií je nemožné nájsť na pobreží, ale na morskom dne.“

Editoriál: ŽIVOTOPIS ZEME

Asi niet menej „zaručených správ“, než tých historických. Dejiny jednak píšu víťazi (čo sa zvykne navyše časom meniť) a spoľahnúť sa môžeme zrejme jedine na najstaršie záznamy. Áno, je iróniou, že v legendách a mýtoch je, zdá sa, viac pravdy, ako v oficiálnych písomnostiach. Keď pochopíme fakt, že v dávnej minulosti mali naši predkovia ozajstný záujem, aby Pravda pretrvala veky, prestaneme sa čudovať forme, akú zvolili. A rovnako tak sa prestaneme diviť, prečo sú tie isté udalosti interpretované tak rôzne a o prekvapenia nie je núdza vždy, keď vyjde na svetlo nejaký „zabudnutý“ dokument. Novodobé legendy a mýty totiž majú jednu vadu – potrebujú byť pomerne často aktualizované... Navrhujem, aby sme sa sústredili na dôkazy, ktoré na interpretáciu prakticky nie sú odkázané, a ktoré k nám hovoria tak jasnou rečou, že jej neporozumie len silno zaujatý a pyšný človek.

Artefakt z labyrintu Ravne

Možná jsme právě nyní dostali důkaz o skutečné historii lidstva v podobě nově objeveného artefaktu z labyrintu Ravne v bosenském údolí pyramid.
Labyrint Ravne je podzemní komplex prehistorických chodeb v bosenském Visoku. Vstup do labyrintu se nachází 2,5 kilometru od pyramidy Slunce. Od roku 2006 se podařilo Nadaci Archeologický park "Bosenská pyramida Slunce" vyčistit stovky metrů chodeb. V labyrintu Ravne byly objeveny mnohatunové megality a bloky s neznámým písmem, které připomínají runy. Mnoho odborníků z celého světa naměřilo v podzemním labyrintu frekvence příznivé pro lidský organizmus. Je zřejmé, že chodby a megality jsou umělého původu.

Stránky

Top