V OKURCE SE ZRCADLÍ SKROMNOST PŘÍRODY

Nejlepší zelenina je maso, to tvrdila v minulosti šlechta, a kdo by si byl kdy pomyslel, že tento slogan na hony vzdálený pravdě, přetrvá až do dnešních dnů. O tom, jak je konzumace masa pro člověka prospěšná, se mohly takříkajíc na vlastní klouby přesvědčit mnohé šlechtické rody. Dnou, čili nemocí králů, byli ve středověkých dobách nejvíce postiženi zámožní lidé, v jejichž stravě převládalo maso.

Top