OSHO: Zvuky pre sedem čakier 2. SAKRÁLNA ČAKRA

Svadhistana (sanskr.) je 2. čakra, sakrálna čakra, centrum krížov; symbolizuje ju lotos so šiestimi okvetnými lístkami; umiestnená je v hornej časti krížov, asi na úrovni ochlpenia genitálií, otvára sa dopredu. Základným princípom svadhistany je tvorivé rozmnožovanie bytia; jej zmyslovou funkciou je chuť; jej farbou oranžová.

Top