Temná hmota je absurdita vesmíru, vytvořená chybnými výpočty fyziků

„Blud nepřestává být bludem, i když ho sdílí většina.“
Lev N. Tolstoj

Obrovským rébusem fyziky – doopravdy mimořádným, na kterém si všichni fyzikové od roku 1933 až dosud „vylámali zuby“, je tzv. temná hmota. Tuto vesmírnou záhadu objevil astronom Fritz Zwicky při pozorování a následných výpočtech u členů Kupy galaxií ve Vlasech Bereniky, když zjistil značné disproporce mezi tamější hmotou a její gravitací.

Deset nejspornějších vědeckých teorií (3)

Podle profesora Lawrence Krause, pokaždé, když se podíváme na temnou energii, zabíjíme vesmír. Z temné hmoty se skládá 70 procent vesmíru. Je odpovědná za všechny záhadné události, které se vyskytují v hlubokém vesmíru. Jedná se o ohromující koncepci, která dostává v současné době stále větší význam. Domnívá se, že velký třesk se udál tehdy, když cizí vysoká energie s odpudivou gravitační sílou klesla na nulovou energii, falešné vakuum se přeměnilo na běžné vakuum, které vedlo k vzniku vesmíru. V kvantové mechanice existuje pojem kvantového paradoxu Zenona.

Temná hmota a temná energie ve vesmíru - potřebujeme vědu nebo víru. Nebo obojí

Temná energie představuje asi 73% vesmíru, temná hmota asi 23% a zbytek - pouhé 4% - je náš známý vesmír, v němž necelé 1% tvoří hvězdy, asi 1% mezihvězdná hmota a zbytek různá nesvítící hmota. Temná hmota se projevuje gravitačními účinky v galaxiích. Temnou hmotu lze hledat nepřímo díky jejímu gravitačnímu působení na jiné viditelné (svítící) objekty. Temná energie urychluje rozpínání vesmíru a působí na největší vzdálenosti mezi galaxiemi. Máme se tedy obávat nějakého záření nebo katastrofy z tohoto neznámého a těžko poznatelného vesmíru?

Top