(english below)

 

CEZ OKNO je jeden z najpopulárnejších alternatívnych portálov
na Slovensku a v Čechách

14 rokov existencie, 15 miliónov návštev, 12 tisíc článkov a videí
v unikátnom členení

Venujeme sa širokému spektru apolitických tém

Od začiatku bola túžba, aby to bol nespoplatnený priestor,
kde čitatelia nájdu exkluzívne preklady a prevzaté články prehľadne a v súvislostiach

NIE SME ZBIERKOU 100% NEOMYLNÝCH PRÁVD A PREDPOVEDÍ
Uverejňujeme materiály, ktoré majú podľa nás zaujímavú pravdivostnú hodnotu

›› Je to o poznaní hlbokej minulosti i o top poznatkoch súčasnej alternatívnej vedy.
Tieto dve témy majú viac spoločné, než sa zdá...

 

KAŽDÝ DEŇ NA VÝPRAVÁCH ZA POZNANÍM

 

Možno viete, možno neviete:

✔ Sme tu od roku 2008

✔ Celý obsah je nespoplatnený

✔ Nebudeme to meniť

✔ Naša redakcia je virtuálna a každý pracuje vo voľnom čase

✔ Tak sa nám darí roky držať náklady na minime

✔ Vaša ›› PODPORA je však dôležitá, aby sme dosiahli MAXIMUM

✔ Nikto iný nás neriadi, nezastrešuje ani nepodporuje a všetky finančné dary ›› zverejňujeme

✔ Budú za nás aj naďalej hovoriť činy

 

redakcia@cez-okno.net

 

Sokol

Lanoo

Jedi

Mária Lada

Martina Piliarkinová

Robert Bystričan

Bela

Bohdan Haluz Mezei

M.B.

V.K.

Danica

Chrysemis

Dyt

Kristína

Pavol

Marieta

Katá

Key

Homer

Zuzana

Magdaléna

očko

 

Ďakujeme

 

ABOUT US

Motto: It's about the deep understanding PAST and top KNOWLEDGE of modern alternative science

CEZ OKNO ("THROUGH THE WINDOW" in english) is one of the most popular alternative portals
in Slovakia and the Czech Republic.
10% of periodic visits are from others more than 100 countries worldwide!
14 years of freely accessible existence and 15 million visits.
The archive has almost 12 thousand articles and videos in unique taxonomy.

ON THE VOYAGES FOR KNOWLEDGE EVERY DAY

›› www.cez-okno.net/english

 

Obrázok používateľa CEZ OKNO

História

Členom už
10 rokov 5 dní
Top