Voda si pamätá

Všetky formy života na Zemi vznikli vo vode a sú od nej existenčne závislé. Keď vedci hľadajú na vzdialených planétach podmienky na život či nové formy života, hľadajú v prvom rade vodu. Už prvé slová v Biblii hovoria o vode a rovnako ju v prvom rade spomínajú pasáže o vzniku sveta a človeka. Podľa Koránu voda prijala účasť božej vôle. Mnohé náboženstvá pri obradoch používajú vodu, ku ktorej upriamili modlitbu.

Večný život

Podľa výskumov vedomia a zážitkov na prahu smrti nemusí byť smrť fyzického tela definitívnym koncom vedomia. Smrť je jedinou istotou v živote. Jej nevyhnutnosť sa týka každého, preto je predmetom zvedavosti aj existenčných obáv. Náboženské a mystické tradície takmer všetkých ľudských kultúr ju považujú za prechod vedomia či ľudskej podstaty do iného sveta.

Pochybný výskum

Neetický a neefektívny výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek neprináša ani zďaleka také výsledky ako výskum dospelých kmeňových buniek. Užitočný európsky program pre vedu a výskum Horizont 2020 s rozpočtom 80 miliárd eur je ohrozený. Ráta totiž s financovaním výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek aj napriek jeho dlhotrvajúcej etickej, vedeckej, lekárskej, právnej a ekonomickej kontroverzii.

Paralelné svety. Veda prekonáva extravagantné fantázie

Zásadný pokrok v modernej fyzike priniesol množstvo teórií, z ktorých vyplýva existencia viacerých verzií paralelných vesmírov. Teórie paralelných svetov prinášajú obraz multivesmíru, ktorý je zložený z viacerých naraz existujúcich vesmírov, a to dokonca niekoľkými rôznymi spôsobmi.

Stránky

Top