Chcú meniť terajší stav v strednej Európe

Slovenská verejnosť je odrezaná od plynulej a dobrej informácie o tom, čo sa deje v Maďarsku a čo sa deje s Maďarmi. Prečo je to dôležité? Mnohostrannú krízu zvlášť ostro prežíva Maďarsko a jeho občania. Z osobnej i národnej skúsenosti vieme, že po kríze býva iný stav ako pred krízou. Vieme však, ako terajšia kríza mení či zmenila Maďara, Maďarsko?

Záhadné nápisy pri Bodinej

Priaznivcom praslovanských dejín iste nie je neznáma téma záhadných nápisov, ktoré sú vytesané do skál. Na Slovensku ich poznáme niekoľko. Súčasná veda sa im nechce venovať, pretože ich považuje za podvod (napríklad nápis na Velestúre je vydávaný za naivný pokus romantikov 19. storočia zdôvodniť, že Slovania - Slováci sú na svojom území už večité veky). Ja som však zatiaľ nepočul a nečítal vedecké zdôvodnenie prečo by mali byť nápisy falošné, išlo skôr o pocitové odmietnutie: „Nechceme sa tým zaoberať, je to blud!“

Čo sa to deje na vysokých školách?

Nedávno zriadila Prešovská univerzita v Prešove prvý Ústav maďarského jazyka a kultúry na Slovensku. Ústav má výnimočné postavenie, nespadá pod žiadnu fakultu, ale patrí priamo pod rektora školy. Tým sa pokryl geografický priestor južného Slovenska pre možnosti vysokoškolského vzdelávania sa príslušníkov maďarskej menšiny vo svojom jazyku a pravdepodobne sa tým aj zavŕšila prvá etapa budovania štruktúry tohto typu štúdia maďarského jazyka, kultúry a literatúry pre príslušníkov maďarskej menšiny.

Top