Dr. Wilhelm Reich - muž který uměl přivolat déšť i vyléčit rakovinu

Natočeno podle skutečné události. Dr. Wilhelm Reich, je jedním z mnoha vynikajících vědců, jejichž jméno upadlo málem v zapomnění. Výsledky jeho práce jsou fantastické a mohli změnit svět, jak jej dnes známe. Byl odstraněn, aby nevzal moc a obchody lidem, kteří se přiživují na neznalosti a utrpení jiných. Orgonová energie je to, co vyplňuje celý vesmír. Je tím, co je důsledně popíráno a proto to nemůžeme využívat k našemu prospěchu. Kdy už se konečně lidstvo probudí a nastane změna? Moc bych si to přál.
=OrgoNet=

Orgon, orgonit a orgonitové zářiče

Badatel Wilhelm Reich nazval energii prostupující celým vesmírem, která je základní složkou energie života, orgonem. Je to obdoba energie nazývané prána, ki, chi nebo též éter. Na jejím základě vytvořil řadu zářičů a akumulátorů. Materiálu, z kterého jsou vyráběny orgonové zářiče se proto říká orgonit a říká se tak i orgonitovým zářičům. Abych se této shodě názvu pro dvě různé věci vyhnul, začal jsem říkat tělesům z orgonitu (zářičům) orgoník, což mi zdá i takové jemnější a jméno jako pro bytost. Ostatně sám Reich mnohokrát zdůraznil, že orgon je vědomý a že disponuje inteligencí.

Éter - prostredník medzi duchom a hmotou (+KLIP "Cloudbusting" Kate Bush)

Veľa kultúr pozná pojmy ktorými popisuje univerzálnu životnú energiu. Čchi v Číne, prána v Indii, pneuma v Grécku, guruwari u aborigénov, mana v Polynézii, viril, ód, orgon, éter... to je stále len jedna sila ktorá prestupuje všetko a tvorí základ spojenia ducha a hmoty. Dlhú dobu boli tieto slová v európskej vede synonymom pre tmárske alebo nevedecké témy. Vždy sa však našli ľudia, ktorí sa nezľakli perzekúcie zo strany oficiálnej vedy a skúmali éter a jeho vlastnosti naďalej. Dokonca aj Albert Einstein v svojej reči "Éter a teória relativity" ktorú predniesol na Ríšskej univerzite v Leidenu 5. 5. 1920, sa pokúsil vrátiť éteru miesto vo fyzikálnych modeloch. Prednášku ukončil slovami: "Podľa všeobecnej teórie relativity je priestor bez éteru nemysliteľný."

Top