UTAJENÉ KOMNATY VELKÉ PYRAMIDY

Velkou pyramidu nazývají egyptologové hrobkou, přestože v ní nikdy nebyla nalezena žádná mumie, ani cokoli jiného, co by opravňovalo toto tvrzení. Pyramidu přisuzují faraonovi Chu-fu, jednomu z panovníků čtvrté dynastie (řecky Cheops), i když je tu jen "náhodou objevená" a také jediná narážka na jeho jméno, namalovaných červenou barvou jako údajné "kamenické znaky" vzhůru nohama (velmi neuměle a různými druhy znaků, z nichž některé byly užívány až mnohem později!) na pár kamenných bloků, ztracené v téměř zcela nepřístupných "odlehčovacích prostorách" nad takzvanou "královskou komorou". S největší pravděpodobností jde o podvod, což ostatně o Vyseho kousku tvrdili i všichni seriózní badatelé, kteří se tehdy Egyptem zabývali. Ve skutečnosti nebyly nikde ve Velké pyramidě objeveny žádné původní nápisy jakéhokoli druhu a jakýkoli důkaz, který by přisoudil její stavbu faraonovi Chu-fu, či dokonce prokázal, že jde o jeho hrobku, stále ještě schází. Jedinou skutečností je to, že Velká pyramida v Gíze skutečně a neoddiskutovatelně stojí.

GIZA - RADAROVÉ ANOMÁLIE

Nedlouho poté, co byl před dvěma lety odtajněn nový typ radaru schopného nahlížet hluboko pod zemský povrch, se vynořila řada ohromujících údajů o důmyslných labyrintech systémů podzemních tunelů v různých částech světa. V jihoamerické Guatemale byly pod mayským pyramidovým komplexem Tikal zmapovány tunely, táhnoucí se v délce plných 800 kilometrů na druhou stranu této země. Badatelé míní, že jejich přítomnost zřejmě vysvětluje způsob, jak mohlo asi půl miliónu Mayů uniknout zhoubným událostem, které decimovaly jejich kulturu.

Tutanchamonove proroctvá 6

Domnienku, že behom faraónskej doby bolo nadviazané spojenie medzi dvomi kontinentmi, Afrikou a Amerikou, potvrdzujú ďalšie doklady. V marci roku 1992 prizvali nemeckí bádatelia skúmajúci obsah egyptských múmií súdnu znalkyňu Dr. Svetlu Balabanovú z Ústavu súdneho lekárstva v Ulme. Prvá testovaná múmia bola nazývaná Henutauej, „Pani Oboch zemí“, z 21. dynastie (asi 1069 pr. Kr.), ktorej rakva bola bohato zdobená obrazmi bohyne nebies Nuty. Balabanová s veľkým prekvapením našla vo vzorkách z tejto i z niekoľkých ďalších múmií z múzea v Mníchove veľké množstvo nikotínu a kokaínu.

OKOM BOHA HÓRA (obsah)

Náš príbeh sa začína tesne pred úplnou skazou, ktorú spôsobila potopa sveta. V tej dobe na Zemi ešte existovala civilizácia, o ktorej sa dnes hovorí už len v legendách ako o ATLANTÍDE. Jej obyvatelia čerpali znalosti zo skúseností, ktoré ľudia nazhromaždili behom tisícok rokov výskumu fungovania vesmíru a procesu, ktorý nazývame život. Štúdiom konštelácií planét zistili, že ľudstvo žije v jednote medzi nebom a zemou, že hviezdy a slnko ovplyvňujú obdobia, cykly a rytmy na Zemi.

Stránky

Top