:::dokument::: ZEN

Neverbální dokument z roku 1999 o japonském zenovém buddhismu od Fabiana Enzingera natočený ve stylu Baraky a Koyaanisqatsi. Film začíná obrazy nádherných Japonských Alp, a pak sestoupí do jednoho z měst a zenového kláštera, kde sledujeme rituální život mnichů a mnišek. Film obsahuje hudbu Virgila Enzingera a Michaela Stearnse, který pracoval již pro Baraku, Chronos atd.

ZVUK A HLUK (učení Šunrjú Suzukiho)

Šunrjú Suzuki (1904–1971), japonský zenový mnich tradice Sótó, byl jedním z nejvlivnějších duchovních učitelů dvacátého století a je považován za zakladatele zenu v Americe. Vyučoval ve Spojených státech od roku 1959 až do své smrti. Založil zenové centrum v San Francisku a horský zen-buddhistický klášter v Tassajare.

:::film::: ZEN - život japonského Mistra

Životní příběh proslulého japonského zenového mistra Eihei Dogena z 13. století, zakladatele jedné z hlavních zenových sekt Sótó-šu. Na počátku filmu je to ještě mnich, který hledá svého pravého mistra. Po dosažení osvícení (satori) začíná zakládat svou vlastní školu s hrstkou věrných mnichů, v hladkém průběhu mu však brání popudlivý klan heizanského buddhismu. Film o zenu, jeho učení a praktikování...

Top